nl
X

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden

Artikel 1.Over de producten:

De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door Orbit Electronic in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.


Artikel​ 2.Over de bestelling:

Orbit Electronic levert pas uit na ontvangst van betaling. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt Orbit Electronic zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.


Artikel 3.Over het retourneren van zendingen/producten:

Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 14 dagen. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 14 dagen de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking en ongeopend te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van Orbit Electronic over de staat van de producten, wordt binnen 14 dagen het geld van de koper teruggestort of de klant krijgt een vervangend product.


Artikel​ 4.Over de levering:

Orbit Electronic doet zijn uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. Indien Orbit Electronic een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Orbit Electronic schriftelijk gebrek te stellen. De bestellingen worden verstuurd met TNT. De klant betaalt de verzendkosten. De verzendkosten staan op de website vermeld.


Artikel 5.Over het versturen:

Orbit Electronic draagt niet het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Wij sturen zo spoedig mogelijk de producten op en hopen dat het snel aankomt.


Artikel 6.Over terugbetalingen:

Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door Orbit Electronic gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald.


Artikel​ 7.Over Privacy:

Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Orbit Electronic. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn. Orbit Electronic verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van zijn persoonsregistratiegeen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.


Artikel​ 8.Overige bepalingen:

Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Orbit Electronic geen aansprakelijkheid aanvaarden. Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.